Marque Syrena (Warszawa) 2013-2016
Alias AK Motor (Warszawa) 2013-Actuellement
Pays Pologne
Autres noms AK Motor Polska Sp z oo
AMZ Kutno
Zygmunt Fabisiak et Mieczyslaw Wosko
Voir aussi

2013

AK Syrena (ca2013)

 

AK Syrena WRC Concept (ca2013)

 

AK Syrena WRC Concept (ca2013)

2015

AK Syrena Ligea (ca2015)

 

AK Syrena Coupe (ca2015)

 

AK Syrena Coupe (ca2015)