Marque Pitsos (Kephissia-Athenes) 1865-2021 (1967-1978)
Pays Grece
Autres noms Pitsos AE
petits 3 roues utilitaires (1967-1978) & electro menagers

1968

 

Pitsos 50 cc 3 roues utilitaire (1968)