Marque Phiaro (Niiza-Saitama-Kanto) 1939-Actuellement
Pays Japon
Autres noms Phiaro Group
concept cars

2009

 

Phiaro P70 Conch Concept (Tokyo 2009)

 

Phiaro P70 Conch Concept (Tokyo 2009)

 

Phiaro Berodia Concept (2009)

 

Phiaro Berodia Concept (2009)

 

2010

 

Phiaro ULV Concept (2010)

 

Phiaro ULV Concept (2010)

 

Phiaro ULV Concept (2010)

 

2012

Phiaro AZAPA Concept (2012)

 

Phiaro AZAPA Concept (2012)

 

Phiaro AZAPA Concept (2012)

 

Phiaro AZAPA Concept (2012)

 

2013

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

Phiaro Concept

 

Phiaro Concept